Økonomistyring af stor-skala fondsfinansierede projekter

Økonomistyring i projekter

God projektøkonomi er lige med god projektstyring.

Vores ydelser er individuelt tilpassede, således at vi både kan yde økonomisk rådgivning på et overordnet niveau, og gå ind og overtage styringen med økonomien på operationelt niveau.​

Inden for projektøkonomi, tilbyder vi bl.a. at:

 • Gennemgå budgetter og projektregnskaber
 • Analysere projektets lønsomhed/rentabilite
 • Lave risikovurderinger og forebyggelse af økonomiske overraskelser
 • Lave cost/benefit-analyser ved projekter
 • Udarbejde projektbudgetter
 • Udføre budgetkontrol og opfølgning
 • Udforme projektregnskaber og holde det op i mod budgetter
 • Udarbejde forskelige typer af regnskaber, både helårligt, halvårlig og kvartalsmæssigt
 • Vi vejleder om og udfører projektmonitorering ift. bevillingsadministration, budgetovervågning, finansiel rapportering, projektstyring- og rapportering, ”oversættelse” af fondes krav og regelsæt mv. Vi foretager også projektbesøg og faciliterer workshops, hvor formålet er, at udarbejde nogle konkrete succeskriterier og målsætninger for projektet

Kontakt os og få feedback – inden du søger fonde

Søg ikke om midler til dit projekt, før du har kontaktet os. For at få succes med din fondsansøgning er det afgørende, at man har en vis indsigt i fondenes formål og krav. Du skal helst vinkle dit projekt og din ansøgning således, at det er målrettet fondens virke og dens specifikke retningslinjer. En forudsætning for at komme igennem med sit forslag, er naturligvis også, at selve projektet er godt gennemtænkt og godt planlagt budgetlagt. Du skal have en gennemarbejdet projektbeskrivelse og et budget, der hænger sammen.​

Kontakt Os

Din regnskabskonsulent ApS

Vi løser opgaver indenfor bogføring, økonomistyring af stor-skala fondsfinansierede projekter.
Ring +45 30427350

  Toftevangen 24, Viby Sj. 4130 Danmark
  30427350

  Telefon: +45 30427350

  E-mail: olenaestrup@gmail.com